Hariztiak Imprimir

Guztiz urriak dira BGLak hartzen duen lurraldearen barnean. Konparaziorako, Quercus roburraren unada txikiak agertzen dira Orbaizetako arma olatik hurbil. Batez ere BGLaren hegoaldean ageri dira, mazela erdietan, eta nagusiki eguteretan eta ibar barrenetan.